2017-04-30

Praktyki studenckie

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie istnieje możliwość odbywania praktyk studenckich:

 

-   w Dziale Laboratoryjnym,

-   w Oddziale Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

 

Osoba zainteresowana odbyciem praktyki składa podanie skierowane do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie kierującego WSSE w Lublinie z prośbą o możliwość odbycia praktyki. Podanie można złożyć w sekretariacie WSSE w Lublinie – pok. nr 302 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 lub drogą elektroniczną na adres wsse.lublin@pis.gov.pl

 

Po wyrażeniu zgody na odbycie praktyki przez LPWIS w Lublinie, uzgodnieniu terminu praktyki z kierownikiem komórki organizacyjnej WSSE, w której będzie odbywana praktyka, praktykant dostarcza porozumienie lub umowę zawartą pomiędzy uczelnią a WSSE w Lublinie w sprawie organizacji praktyk studenckich.

 

Limit miejsc przeznaczonych dla praktykantów ustalany jest na dany rok kalendarzowy.

 

Informacja o wolnych miejscach dla praktykantów – Oddział Organizacyjny WSSE w Lublinie tel. 81 743 42 72 wew. 163.