2017-05-10

Higiena Pracy i choroby zawodowe

Choroby zawodowe.

 

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej.

(wniosek1)

 

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.

(wniosek2)

 

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.

(wniosek3)

 


 

Higiena pracy.

 

Formularz zgłoszenia informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym.

(wniosek4)

 

Formularz zgłoszenia użycia czynnika biologicznego.

(wniosek5)

 

 

 

Poniżej znajdują się załączniki (wnioski) w formacie pdf oraz word (pliki .doc) przedstawiające wzory pism.

Załączniki

  wniosek1.pdf 193,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek1.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek2.pdf 197,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek2.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek3.pdf 206,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek3.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek4.pdf 273,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek4.doc 98 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek5.pdf 94,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek5.doc 97,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się