2017-05-08

Podstawy prawne

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie działa na podstawie:

 

  1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.).
  2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
  4. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 525 z późn. zm.).
  5. Statutu Wojewódzkiej Stacji nadanego przez Wojewodę Lubelskiego.
  6. Regulaminu Organizacyjnego WSSE w Lublinie.
  7. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.