2017-05-01

O nas

Zadania

 

Głównym celem działalności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie jest realizacja na terenie województwa lubelskiego nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną i Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ustawie z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1412 z późn. zm.), w szczególności ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych – poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej
i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej. 

 

 

Lokalizacja

 

 

 

Kontakt

 

Kierownictwo

 

Struktura organizacyjna

 

Status prawny

 

Majątek

 

Budżet

 

Zadania