2017-05-04

Kontakt

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie

tel. 81 743 42 72 wew. 119

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

20-708 Lublin

ul. Pielęgniarek 6

NIP: 712-19-31-787

REGON: 000293143

 

tel. centrala: 81 743 42 72

 

faks: 81 743 46 86

 

e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl, sekretariat@wsse.lublin.pl

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

(Złożenie wniosku do urzędu wymaga założenia bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP)
 


 

Telefon alarmowy: 693 397 185

 

Wyłącznie poza godzinami pracy urzędu i w sytuacjach kryzysowych.