2019-01-22

Komunikaty o grypie w 2019 roku

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje o liczbie zachorowań
i podejrzeń zachorowań na grypę w województwie lubelskim w 2019 roku, w okresie:

 

 


 


informacja z dn. 02.01.2020 r.

     od 23.12.2019 r. do 31.12.2019 r. -  5093


informacja z dn. 23.12.2019 r.

     od 16.12.2019 r. do 22.12.2019 r. -  4110


informacja z dn. 16.12.2019 r.

     od 08.12.2019 r. do 15.12.2019 r. -  4521


informacja z dn. 09.12.2019 r.

     od 01.12.2019 r. do 07.12.2019 r. -  3943


informacja z dn. 02.12.2019 r.

     od 23.11.2019 r. do 30.11.2019 r. -  3777


informacja z dn. 25.11.2019 r.

     od 16.11.2019 r. do 22.11.2019 r. -  3955


informacja z dn. 18.11.2019 r.

     od 08.11.2019 r. do 15.11.2019 r. -  2904


informacja z dn. 08.11.2019 r.

     od 01.11.2019 r. do 07.11.2019 r. -  3490


informacja z dn. 04.11.2019 r.

     od 23.10.2019 r. do 31.10.2019 r. -  4278


informacja z dn. 23.10.2019 r.

     od 16.10.2019 r. do 22.10.2019 r. -  3757


informacja z dn. 16.10.2019 r.

     od 08.10.2019 r. do 15.10.2019 r. -  3592


informacja z dn. 08.10.2019 r.

     od 01.10.2019 r. do 07.10.2019 r. -  3469


informacja z dn. 01.10.2019 r.

     od 23.09.2019 r. do 30.09.2019 r. -  3021


informacja z dn. 23.09.2019 r.

     od 16.09.2019 r. do 22.09.2019 r. -  1719


informacja z dn. 16.09.2019 r.

     od 08.09.2019 r. do 15.09.2019 r. -  1291


informacja z dn. 09.09.2019 r.

     od 01.09.2019 r. do 07.09.2019 r. -  635


Informacja z dn. 02.09.2019 r.

     od 23.08.2019 r. do 31.08.2019 r. -  538


Informacja z dn. 23.08.2019 r.

     od 16.08.2019 r. do 22.08.2019 r. -  557


Informacja z dn. 16.08.2019 r.

     od 08.08.2019 r. do 15.08.2019 r. -  763


Informacja z dn. 08.08.2019 r.

     od 01.08.2019 r. do 07.08.2019 r. -  615


Informacja z dn. 01.08.2019 r.

     od 23.07.2019 r. do 31.07.2019 r. -  996


Informacja z dn. 23.07.2019 r.

     od 16.07.2019 r. do 22.07.2019 r. -  1247


Informacja z dn. 16.07.2019 r.

     od 08.07.2019 r. do 15.07.2019 r. -  840


Informacja z dn. 08.07.2019 r.

     od 01.07.2019 r. do 07.07.2019 r. -  1131


Informacja z dn. 01.07.2019 r.

     od 23.06.2019 r. do 30.06.2019 r. -  1071


Informacja z dn. 24.06.2019 r.

     od 16.06.2019 r. do 22.06.2019 r. -  1135


Informacja z dn. 10.06.2019 r.

     od 01.06.2019 r. do 07.06.2019 r. -  1655


Informacja z dn. 03.06.2019 r.

     od 23.05.2019 r. do 31.05.2019 r. -  2135


Informacja z dn. 24.05.2019 r.

     od 16.05.2019 r. do 22.05.2019 r. -  1864


Informacja z dn. 16.05.2019 r.

     od 08.05.2019 r. do 15.05.2019 r. -  1597


Informacja z dn. 08.05.2019 r.

     od 01.05.2019 r. do 07.05.2019 r. -  1401


Informacja z dn. 06.05.2019 r.

     od 23.04.2019 r. do 30.04.2019 r. -  2686


Informacja z dn. 23.04.2019 r.

     od 16.04.2019 r. do 22.04.2019 r. -  2098


Informacja z dn. 16.04.2019 r.

     od 08.04.2019 r. do 15.04.2019 r. -  3520


Informacja z dn. 08.04.2019 r.

     od 01.04.2019 r. do 07.04.2019 r. -  3856


Informacja z dn. 01.04.2019 r.

     od 23.03.2019 r. do 31.03.2019 r. -  4813


Informacja z dn. 25.03.2019 r.

     od 16.03.2019 r. do 22.03.2019 r. -  4775


Informacja z dn. 18.03.2019 r.

     od 08.03.2019 r. do 15.03.2019 r. -  5175


Informacja z dn. 08.03.2019 r.

     od 01.03.2019 r. do 07.03.2019 r. -  5869


Informacja z dn. 01.03.2019 r.

     od 23.02.2019 r. do 28.02.2019 r. -  4517


Informacja z dn. 25.02.2019 r.

     od 16.02.2019 r. do 22.02.2019 r. -  7125


Informacja z dn. 18.02.2019 r.

     od 08.02.2019 r. do 15.02.2019 r. -  12174


Informacja z dn. 08.02.2019 r.

     od 01.02.2019 r. do 07.02.2019 r. -  11832


Informacja z dn. 01.02.2019 r.

     od 23.01.2019 r. do 31.01.2019 r. -  11239


Informacja z dn. 23.01.2019 r.

     od 16.01.2019 r. do 22.01.2019 r. -  7547


Informacja z dn. 16.01.2019 r.

     od 08.01.2019 r. do 15.01.2019 r. -  5782


Informacja z dn. 08.01.2019 r.

     od 01.01.2019 r. do 07.01.2019 r. -  4280

________________________________________________________________________
 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się