Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykaz laboratoriów zewnętrznych 2021
Wykaz laboratoriów zewnętrznych 2021
05.01.2021 więcej
Ogłoszenie o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego
Ogłoszenie o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku
ruchomego: komora mikrobiologiczna III klasy BIO WRIGHT firmy
ATLAS CLEAN AIR LIMITED
24.07.2020 więcej
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż samochodu Forf Transit Furgon
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie
ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu
ciężarowego marki Ford Transit Furgon FT 260 VI85 2.0 TDE
Kat.E3 2,5t LU88930.
10.06.2020 więcej
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż samochodu Forf Transit Furgon
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie
ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu
ciężarowego marki Ford Transit Furgon FT 260 VI85 2.0 TDE
Kat.E3 2,5t LU88930
22.05.2020 więcej
Informacje dla przedsiębiorstw wod.-kan. - epidemia SARS-CoV-2
Informacje dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych w
związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2
02.04.2020 więcej
Wody oligoceńskie - kompendium wiedzy dla użytkowników
ZBIÓR ZASAD DOBREJ PRAKTYKI DLA KONSUMENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z
WODY ZE STUDNI OLIGOCEŃSKICH (PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH)
24.02.2020 więcej
Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych
Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub
nadużyciach finansowych
18.07.2019 więcej
Korzystanie z fontann ulicznych
Informacje dotyczące aspektów higienicznych korzystania z
fontann ulicznych
03.06.2019 więcej
II ogłoszenie przetargu na sprzedaż komory mikrobiologicznej
II ogłoszenie przetargu na sprzedaż komory mikrobiologicznej
24.04.2019 więcej
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż komory mikrobiologicznej
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż komory mikrobiologicznej
15.03.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się