2017-05-30

Jakość wody w kąpieliskach

Informacje znajdują się na stronie serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny pod adresem:

 

https://sk.gis.gov.pl