Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Komunikat nr 5 z dnia 14.07.2020 r.
Informacja na temat jakości wody w kąpieliskach i miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
14.07.2020 więcej
Komunikat nr 4 z dnia 10.07.2020 r.
Informacja na temat jakości wody w kąpieliskach i miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
10.07.2020 więcej
Komunikat nr 3 z dnia 03.07.2020 r.
Informacja na temat jakości wody w kąpieliskach i miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
03.07.2020 więcej
Komunikat nr 2 z dnia 26.06.2020 r.
Informacja na temat jakości wody w kąpieliskach i miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
26.06.2020 więcej
Komunikat nr 1 z dnia 19.06.2020 r.
Informacja na temat jakości wody w kąpieliskach i miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
19.06.2020 więcej
Kąpieliska w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
18.06.2020 więcej
Komunikat nr 16 z dnia 04.09.2019 r.
Informacja na temat jakości wody w kąpieliskach i miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
04.09.2019 więcej
Komunikat nr 14 z dnia 28.08.2019 r.
Informacja na temat jakości wody w kąpieliskach i miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
28.08.2019 więcej
Komunikat nr 13 z dnia 23.08.2019 r.
Informacja na temat jakości wody w kąpieliskach i miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
23.08.2019 więcej
Komunikat nr 12 z dnia 16.08.2019 r.
Informacja na temat jakości wody w kąpieliskach i miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
16.08.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się